EIS AARBECHTEN AN EIS DÉNGSCHTER

Eis Intentioun:

Substanz erhalen an informativ ausriichten

Eis Biblitohéik

Méi wéi 1500 Bicher, Publikatiounen, Broschüren, Medien an Zäitschrëfte sinn an der Bibliothéik vun de Geschichtsfrënn gesammelt ginn. D’Geschichtsfrënn freeë sech, wann hinnen zäithistoresch Bicher, Broschüren oder Dokumenter iwwer Beetebuerg a seng Entwécklung zur Verfügung gestallt ginn oder hinne geschenkt ginn.

Eis Publikatiounen

An de vergaangene Joren hunn d’Geschichtsfrënn all Joer en neit Buch erausginn „Beetebuerg am Laf vun der Zäit“. Vill lokal an historesch interessant Artikele sinn domat publizéiert ginn.

Announce

New
arrival

2019 collection

Die Geschichtsfreunde aus der Gemeinde Bettemburg arbeiten zur Zeit aktiv an der Ausgabe „Beetebuerg am Laf vun der Zäit, Band IX“ (1)   und an der Publikatioun vun de „Chronique Familiale de la Commune de Bettembourg“ (2). Sollten Sie an diesen neuen Büchern interessiert sein senden Sie uns bitte eine Kurze Mail an geschichtsfrenn@beetebuerg.org mit dem Vermerk 1 oder 2 oder 1+2.