D´Gemeng Beetebuerg a seng Uertschaften.

Eis Uertschaften:

Obler, Fenneng, Hunchereng, Näertzeng

Gare Beetbuerg

731
Awunner 1618
5132
Awunner 1945
10231
Awunner 2019

Titel

Ennertitel

Titel

Ennertitel

Announce

New
arrival

2019 collection

Die Geschichtsfreunde aus der Gemeinde Bettemburg arbeiten zur Zeit aktiv an der Ausgabe „Beetebuerg am Laf vun der Zäit, Band IX“ (1)   und an der Publikatioun vun de „Chronique Familiale de la Commune de Bettembourg“ (2). Sollten Sie an diesen neuen Büchern interessiert sein senden Sie uns bitte eine Kurze Mail an geschichtsfrenn@beetebuerg.org mit dem Vermerk 1 oder 2 oder 1+2.