Memberskaart ​

Neien Member gin oder d´Memberskaart verlängeren

Wann dir bei den Geschichtsfrënn aus der Gemeng Beetebuerg neien Member wëllt ginn oder just Är Memberskaart verlängeren wëllt, dann kennt Dir dësen Formular ausfëllen.

D´Memberskaart kascht 8 Euro. Dir kennt den Beitrag op folgenden Konto iwwerweisen:

BIL IBAN LU16 0022 1941 4977 4800