Programm 2020

*12.03.2020: Bibliothèque Nationale Kirchberg
*Mai-Juni 2020: Stat Bonn (250 Joer Beethoven)

*GV 2020 : « Protection et Conservation du Patrimoine bâti du Grand-Duché de Luxembourg »  vum Här Patrick Sanavia, Direkter vum Service des Sites et Monuments Lëtzebuerg

Biller vum Patrimoine bâti vu Beetebuerg opgeholl vum Sites & Monuments

victor Hugo
Generalversammlung

Den Direkter vun Sites & Monuments M Patrick SANAVIA zesummen mat dem Präsident Arthur BESCH.

Weider Beiträg
Fest-vum-Buch 2023

Band XI ass do 

Den 23. Abrëll gouf de Band XI offiziell présentéiert. De Kader wor idealfir dës Annonce: Et wor d’Fest vum Buch am Kader vum LiteraTOUR zuBeetebuerg.

weiderliesen

Announce

New
arrival

2019 collection

Die Geschichtsfreunde aus der Gemeinde Bettemburg arbeiten zur Zeit aktiv an der Ausgabe „Beetebuerg am Laf vun der Zäit, Band IX“ (1)   und an der Publikatioun vun de „Chronique Familiale de la Commune de Bettembourg“ (2). Sollten Sie an diesen neuen Büchern interessiert sein senden Sie uns bitte eine Kurze Mail an geschichtsfrenn@beetebuerg.org mit dem Vermerk 1 oder 2 oder 1+2.