Impressum

Geschichtsfrenn aus der Gemeng Beetebuerg ASBL

Adresse:

KONSCHTHAUS
39, rue Marie-Thérèse
L-3257
Beetebuerg

E-Mail:

geschichtsfrenn@beetebuerg.org

Bankkonto:

BIL IBAN LU16 0022 1941 4977 4800

Komitee:

André Ney: réviseur Keess,
Monique Becker: secrétaire & trésorière,
Arthur Besch, président,
Pit Klein vice-président,
membres: Toiny Freis-Graas, Edmond Fantini,
Chantal Becker, Patrick Zeches, Annibal da Cruz.

 

Announce

New
arrival

2019 collection

Die Geschichtsfreunde aus der Gemeinde Bettemburg arbeiten zur Zeit aktiv an der Ausgabe „Beetebuerg am Laf vun der Zäit, Band IX“ (1)   und an der Publikatioun vun de „Chronique Familiale de la Commune de Bettembourg“ (2). Sollten Sie an diesen neuen Büchern interessiert sein senden Sie uns bitte eine Kurze Mail an geschichtsfrenn@beetebuerg.org mit dem Vermerk 1 oder 2 oder 1+2.