Generalversammlung 2019

Generalversammlung am Februar 2019.

Bildschirmfoto 2019-08-06 um 15.15.01

De nei gewieltenen Komité 2019, vu lénks no riets: Jacqueline Schauls-Diederich,Chantal Weber, Jean-Paul Fischer, Dr Monique Merk-Lauterbour, Nelly Jacoby, Edmond Fantini, Arthuer Besch, Paul Oé Eierepräsident, Toiny Freis-Graas, Armand Paquet, Pit Klein, --fehlen um Bild Michel Kohl, déi neigewielten Memberen Fred Nilles a John Wildschütz.

Weider Beiträg

Programm 2020

*12.03.2020: Bibliothèque Nationale Kirchberg*Mai-Juni 2020: Stat Bonn (250 Joer Beethoven) *GV 2020 : « Protection et Conservation du Patrimoine bâti du Grand-Duché de Luxembourg »  vum Här Patrick

weiderliesen

Announce

New
arrival

2019 collection

Die Geschichtsfreunde aus der Gemeinde Bettemburg arbeiten zur Zeit aktiv an der Ausgabe „Beetebuerg am Laf vun der Zäit, Band IX“ (1)   und an der Publikatioun vun de „Chronique Familiale de la Commune de Bettembourg“ (2). Sollten Sie an diesen neuen Büchern interessiert sein senden Sie uns bitte eine Kurze Mail an geschichtsfrenn@beetebuerg.org mit dem Vermerk 1 oder 2 oder 1+2.