Generalversammlung 2019

Generalversammlung am Februar 2019.

Bildschirmfoto 2019-08-06 um 15.15.01

De nei gewieltenen Komité 2019, vu lénks no riets: Jacqueline Schauls-Diederich,Chantal Weber, Jean-Paul Fischer, Dr Monique Merk-Lauterbour, Nelly Jacoby, Edmond Fantini, Arthuer Besch, Paul Oé Eierepräsident, Toiny Freis-Graas, Armand Paquet, Pit Klein, --fehlen um Bild Michel Kohl, déi neigewielten Memberen Fred Nilles a John Wildschütz.

Weider Beiträg

Programm 2020

*12.03.2020: Bibliothèque Nationale Kirchberg*Mai-Juni 2020: Stat Bonn (250 Joer Beethoven) *GV 2020 : « Protection et Conservation du Patrimoine bâti du Grand-Duché de Luxembourg »  vum Här Patrick

weiderliesen