Kategorie: Versammlungen

Versammlungen

ASSEMBLEE GENERALE VIRTUELLE den 19. Mai 2021

Ordre du Jour 1.Rapport d’activités pour l’année 2020 (Pit Klein – secrétaire)2.Rapport financier et budget prévisionnel 2021 (trésorière Chantal Becker)3. Rapport des commissaires au compte

Read More »
Versammlungen

Generalversammlung vum 12. Februar 2020

Mëttwoches Owens um 19hr30 hun 34 Memberen vun de Geschichtsfrënn sech am Festsall vun dem Schlass zu Beetebuerg fir d’Generalversammlung 2020 afonnt. De Präsident Arthur

Read More »

Announce

New
arrival

2019 collection

Die Geschichtsfreunde aus der Gemeinde Bettemburg arbeiten zur Zeit aktiv an der Ausgabe „Beetebuerg am Laf vun der Zäit, Band IX“ (1)   und an der Publikatioun vun de „Chronique Familiale de la Commune de Bettembourg“ (2). Sollten Sie an diesen neuen Büchern interessiert sein senden Sie uns bitte eine Kurze Mail an geschichtsfrenn@beetebuerg.org mit dem Vermerk 1 oder 2 oder 1+2.