Ausflug nach Trier 5. Oktober 2019

ANMELDUNG: erfolgt  bei H. Paul Oé tel  51 36 66 oder oepaul@pt.lu.

trier-277813_1920
Unbenannt-1
Weider Beiträg

Programm 2020

*12.03.2020: Bibliothèque Nationale Kirchberg*Mai-Juni 2020: Stat Bonn (250 Joer Beethoven) *GV 2020 : « Protection et Conservation du Patrimoine bâti du Grand-Duché de Luxembourg »  vum Här Patrick

weiderliesen